Zdravlje nadmašuje sva moguća dobra tako znatno da je zdrav prosjak sretniji od bolesnog kralja.

   Artur Šopenhauer

 

 


– AKTUALNOSTI O ELECTI –


            Klikni na sliku.


Dr. Danijel Atijas u Doboju na Seminaru o dijabetesu (11.11.2016.) – Predavanje o Electa proizvodima