Zdrav organizam je prvenstveno organizam koji posjeduje zdravu genetsku osnovu, a uz to ima zdrave ostale organe i sisteme, kao što su koža i sluznica, dobro je uhranjen i u dobroj kondiciji. Ako govorimo o dobrom imunitetu, napomenut ćemo sve one mjere koje bi i inače trebalo poduzeti kako bi se utjecalo na zdravlje uopće.

Zdrav život je preduvjet za dobar imunitet, a zdrav život predstavljaju:
zdrava prehrana, dovoljna količina sna i odmora, adekvatne fizičke aktivnosti, higijena, adekvatni uvjeti života i rada te izbjegavanja rizičnog ponašanja.

Ko misli da nema vremena za vježbe, prije ili kasnije će imati vremena za bolest.
– Edward Stanley