Electa srebrna mast (BiH) - Electa melem sa ionima srebra (Hr)
Electa srebrna mast (BiH) – Electa melem sa ionima srebra (Hr)

Sve vrste opekotina su jako velik problem, jer je koža barijera od svih vanjskih patogena. U slučaju opekotina, zavisno od veličine i dubine zahvaćenosti, ta barijera je oštećena, ili uništena. Najteže je zaštititi se, tada, od infekcija same povrede.

Electa srebrna mast je kao prirodni antibiotik tu nezamjenljiva. Ona uništava sve patogene, sa širinom većom od bilo kog antibiotika i ubrzava zarastanje oštećene kože.
Oporavak je kraći, a sve komplikacije klasične terapije su izbjegnute.