Dva do pet puta dnevno po 1 dl supstance.

Sa kojim lijekovima istovremeno ne treba koristiti zeolit?

Budući da zeolit ima veliku sposobnost usvajanja molekula (apsorpcije), treba ga uzimati 2 sata prije, ili poslije upotrebe lijekova, vitamina, minerala, jer ako se uzima istovremeno sa lijekovima može ih apsorbirati i spriječiti njihovo djelovanje.

Koja se neželjena djelovanja mogu javiti pri upotrebi zeolita?

Nisu zabilježena neželjena djelovanja kod upotrebe zeolita.

U kojim slučajevima ne treba koristiti zeolit?

Zeolit se ne preporučuje djeci do 3 godine, trudnicama, pacijentima na kemodijalizi, kod oboljenja bubrega i osobama sa transplantatima.

Zeolit ne treba uzimati dva dana prije, za vrijeme i dva dana poslije kemo i zračne terapije.

HRVATSKA:
DE FACTO NATURA d.o.o.,
Rockefellerova 36, Zagreb
HRVATSKA

Kontakt: 00 385 95 50 40 143

Email:electa@electa-ksv.com
Website:www.electa-ksv.com

BOSNA I HERCEGOVINA:
DE FACTO d.o.o.,
Hatinački progon bb, Bihać
BOSNA I HERCEGOVINA

Kontakt: 00 387 63 431 347

Email:info@electa-ksv.com
Website:www.electa-ksv.com