Electa - Homozel protect
Electa – Homozel protect

Zeoliti su mikroporozni, aluminosilikatni minerali koji se najčešće koriste kao apsorbensi (imaju sposobnost usvajanja neke materiju u svoju strukturu).

Zeoliti imaju poroznu strukturu koja može apsorbirati natrij, kalij, kalcij, magnezij, ali i teške metale koji mogu biti toksični za organizam: živu, olovo, uranij.

Prirodni zeolit nastaje hidrotermalnom transformacijom vulkanskog stakla (hlađenjem lave u morskoj vodi). Zeolit iz prirode nije dovoljno čist za ljudsku upotrebu, jer sadrži i minerale, metale, kvarc, te se zato pročišćava da bi se mogao koristiti za ljudsku upotrebu.

Za ljudsku upotrebu koristi se vrsta zeolita – klinoptilolit, koji je po sastavu alumino-natrijski ili alumino-kalcijski silikat.
U tehnološkom postupku mehaničke aktivacije zeolit se usitnjava do veličine mikrona, čime mu se povećava slobodna površina, tj. povećava se apsorpcioni kapacitet i sposobnost ionske izmjene.

Mikroni zeolita stabiliziraju stanične strukture i uklanjaju razgradne proizvode metabolizma.
Slikovito opisano klinoptilolit izgleda kao pčelinja košnica, koja je negativno nabijena, te ima sposobnost vezivanja pozitivno nabijenih iona teških metala, toksina, štetnih kemikalija. Zeolit se izlučuje iz organizma urinom u roku od 6 do 8 sati.